Werklocatie

Omgeving Bevelanden

Novajoy Birthing - Met behulp van regie en kennis een vreugdevol nieuw begin creëren met de geboorte van je baby!

Voor Zorgprofessionals

Vol vertrouwen de bevalling tegemoet

Wat is 'Relaxed bevallen vanuit Regie®'?

In het programma “Relaxed bevallen vanuit Regie” leren zwangere vrouwen (en hun partners) hoe ze regie kunnen nemen en behouden tijdens de zwangerschap en bevalling. Onderzoek toont aan dat het gevoel van controle over de situatie de kans verkleint dat ze later negatief of zelfs traumatisch terugkijken op de ervaring. Momenteel ervaart 20% van de vrouwen de bevalling als negatief, en daarnaast ervaart 10% van de vrouwen de bevalling als traumatisch, waarbij een deel dan zelfs posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelt. Voor sommigen is de bevalling zo traumatisch dat ze geen nieuwe zwangerschap durven aan te gaan. (Bron: https://bevalbeter.nl/onderzoek/)

Naast het respecteren van de wensen van de zwangere, is een essentieel aspect van het programma dat het geboorteteam ook moet instemmen met deze wensen. Zwangere vrouwen krijgen tools aangereikt om hun wensen bespreekbaar te maken, met begrip voor het feit dat zorgverleners ook hun grenzen hebben. Spanningen omdat de wensen van één of meerdere betrokkenen niet prettig zijn, kunnen de bevalling negatief beïnvloeden. Tevens worden andere belangrijke zaken, zoals het creëren van een veilige sfeer, uitvoerig besproken. Diverse korte oefeningen laten zwangere vrouwen en hun partners tijdens het programma ervaren dat ontspannings- en ademhalingsoefeningen daadwerkelijk helpen.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan een geboorteplan dat flexibel is, ongeacht hoe de bevalling verloopt. Vaak lees je in een geboorteplan: “geen knip”. Hoewel deze wens begrijpelijk is, kan een episiotomie soms toch worden geadviseerd in bepaalde situaties. Het moment waarop dit nodig is, kan niet altijd overeenkomen met de verwachtingen van de zorgverlener en de barende, wat tot een gevoel van verlies van controle kan leiden. Door de zwangere hier van tevoren bij stil te laten staan en haar bewust te maken van verschillende scenario’s en adviezen die mogelijk tegenstrijdig zijn met haar ideale bevalling, kan ze met de aangereikte tools een plan opstellen waarin ze zelf de regie behoudt, zelfs als de situatie anders verloopt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de zorgverlener en de (on)mogelijkheden in verschillende omstandigheden.

Het programma is ook geschikt voor zwangere vrouwen die mogelijk geen enkele medische interventie wensen. Door hen inzicht te geven in het normale bevallingsproces en hen voor te bereiden op de mogelijkheid dat de bevalling niet verloopt zoals ze zich hadden voorgesteld, worden ze in staat gesteld om ruim van tevoren na te denken over hun wensen in afwijkende situaties. Ze krijgen ook communicatietools aangereikt om beslissingen te nemen die voor hen het beste aanvoelen op basis van beschikbare informatie en verwachtingen. Hierdoor ervaren ze ook meer controle tijdens de bevalling, wat de kans verkleint dat ze negatief terugkijken als de bevalling niet verloopt zoals gehoopt.

Wat komt aan bod tijdens het programma:

Tijdens het programma “Relaxed bevallen vanuit Regie®” komt een breed scala aan onderwerpen aan bod om de zwangere zo optimaal mogelijk voor te bereiden en een realistische kijk op de bevalling te bieden.

We behandelen niet alleen het verkrijgen en behouden van regie, maar ook andere belangrijke aspecten:

 • De werking van de hersenen en het creëren van een positieve mindset ten aanzien van de bevalling op een dieper niveau van het brein, waardoor daadwerkelijke gedragsveranderingen plaatsvinden.
 • Inzicht in het fysiologische geboorteproces.
 • Scenario’s waarin de bevalling anders verloopt dan verwacht, aangezien 70-80% van de primipara’s uiteindelijk in de tweede lijn belandt tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling.
 • De rechten van de zwangere tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode, en hoe zij optimaal voor zichzelf en haar baby kan zorgen in combinatie met werk en haar sociale leven.
 • Praktische tools zoals ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken.
 • Strategieën om een prettige samenwerking te bevorderen met de zorgverlener, zelfs in situaties waarin de kennismaking plotseling plaatsvindt, zoals bij een overdracht naar de tweede lijn tijdens de bevalling. Het streven naar een gemeenschappelijk doel, namelijk een positieve bevalervaring en de gezondheid van moeder en baby, staat centraal.
 • Informatie over verschillende bevallingshoudingen en hun voordelen.
 • Actieve betrokkenheid van de partner, zodat deze kan bijdragen aan een positieve energie tijdens de bevalling en kan ondersteunen bij het toepassen van de aangeleerde ontspanningstechnieken.
 • Voorlichting over de postpartumperiode en de overgang van man en vrouw naar ouders, of de veranderingen bij een volgende zwangerschap.
 • Mogelijkheid voor een programma op maat, bijvoorbeeld na een eerdere traumatische ervaring of bij ernstige angst voor de bevalling.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma kan online worden gevolgd (met een groep of 1-op-1) of bij de zwangere thuis 1-op-1. Op de shoppagina’s kun je vinden wanneer de volgende programmaronde gepland is. De 1-op-1 sessies worden in overleg afgestemd. Hiervoor kan de zwangere na het boeken contact opnemen. Er is ook altijd de mogelijkheid eerst een vrijblijvende belafspraak te doen waarin ik de zwangere kan adviseren welke vorm het beste bij haar situatie past.

 • Deelname tussen de 20 en 32 weken zwangerschap (later kan ook maar dan alleen de privé-variant)
 • 4 lessen van 2,5 uur (inclusief pauze)
 • Samen met de (geboorte)partner
 • Hypnobirthingtools, mindset en mindfulness oefeningen
 • Adem- en ontspanningstechnieken
 • Kennis van de fysiologische baring
 • Creëren van een veilige omgeving en betrekken van het gehele geboorteteam (waaronder verloskundige en kraamverzorgende)
 • Na elke bijeenkomst tips en extra informatie via de mail
 • Bij een eerdere traumatische ervaring of extreme angst voor de bevalling een programma op maat.

Het programma kan voor vergoeding in aanmerking komen vanuit het aanvullend pakket van de zorgverzekering. De zwangere kan voor de voorwaarden van vergoeding navraag doen bij haar verzekering.

NOVA JOY BIRTHING

Kies setting

WhatsApp whatsapp